HITACHI AIR COMPRESSORS

ได้รับการแต่งตั้งจาก HICOM CORPORATION (THAILAND) CO.,LTD. ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสำหรับเขตภาคเหนือในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้นำเข้าเครื่องปรับอากาศ HITACHI อะไหล่แท้ HITACHI และ ACCESSORIES HITACHI จากประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับการสนับสนุนทางด้านการขายและบริการจาก HICOM CORPORATION (THAILAND) CO.,LTD. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก HITACHI ASIA LTD. และ HITACHI ASIA (THAILAND) CO.,LTD.